Nyheter

Nyhetsarkiv om vindkraft från Dala Vind AB, Dala Vindkraft Ekonomisk förening, Vindela och Äppelbovind.

Vindkraften – nu Sveriges tredje största kraftslag

2015 . 04 . 16

Den snabba utbyggnaden av vindkraft har gjort att vindkraften nu är Sveriges tredje största kraftslag efter vattenkraften och kärnkraften. Vindkraften står idag för ca tio procent av Sveriges totala elanvändning och har stor potential att

Justering på elcertifikatmarknaden

2015 . 03 . 20

13 mars 2015 presenterades en uppgörelse mellan Sveriges och Norges regeringar om en justering av elcertifikatmarknaden. Bakgrunden är att Sveriges regering har haft en önskan om att öka ambitionen om totalt 30 TWh förnybar el

Grönt ljus för Tavelbergets andra etapp

2015 . 03 . 02

Dala Vind AB planerar att uppföra ytterligare ett vindkraftverk vid Tavelbergets vindkraftpark där det sedan tidigare finns fem vindkraftverk. Nu är bygglov och miljöanmälan giltigt och arbetet med det sjätte vindkraftverket kan fortsätta. 11:e december

Vindkraften ökade starkt under 2014

2015 . 01 . 28

Under 2014 installerades 1 050 megawatt vindkraft och produktionen uppgick till 11,5 terawattimmar, motsvarande 8 procent av den svenska elanvändningen. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi.

Mycket snö och fina skidspår i Sörskog

2015 . 01 . 22

Inför vintersäsongen 14/15 har spårgruppen i Sörskog gjort en extra satsning med stöd av Dala Vind AB. Efter en snöfattig inledning av vintern är det nu fina förhållanden med nästan en halvmeter snö och 40 km fina skidspår.

Prisjustering i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

2014 . 12 . 22

2014 var ett något svagare vindår än normalt. Även om vindkraften totalt sett i Sverige, tack vare utbyggnad, producerat mer el under 2014 än något år tidigare har det varit ett lite svagare vindår än normalt.