Nyheter

Nyhetsarkiv om vindkraft från Dala Vind AB, Dala Vindkraft Ekonomisk förening, Vindela och Äppelbovind.

Medlemsinfo nr 1 2017

2017 . 02 . 01

Vindkraften ökar trots låga elpriser I år uppgår den vindkraftsproducerade elen till ca 17 TWh i Sverige (Totalt elbehov i Sverige ligger på 140 – 150 TWh). Målet är 30 TWh vindkraft till år 2030.

Niklas Lundaahl efterträder Kjell Jansson som VD för Dala Vind AB

2016 . 09 . 14

Niklas Lundaahl tar över som VD för Dala Vind AB efter årsskiftet. Nuvarande VD Kjell Jansson, som valt att trappa ned, kommer att fortsätta i styrelsen och vara verksam i bolaget även efter årsskiftet. I

Vindpengen 2016 gick till hästsport, friluftsliv och ny teknik till dagverksamheten Lyckoträffen

2016 . 06 . 02

Idag delade delägarna i Tavelbergets vindpark ut totalt 40.000 kronor till byborna i Linghed som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark. Den största delen gick till Intresseföreningen Framtid i Linghed som fick 20.000 kronor till att

Dags för utdelning av vindpengen 2016

2016 . 05 . 17

Lördagen den 4:e juni är det återigen dags att under Linghedsdagen dela ut vindpengen från Tavelbergets Vindpark till de lyckliga mottagarna av det ekonomiska bidraget avseende år 2015. Vindpengen är till för att gynna en

Bra snurr på vindkraften i Dalarna

2016 . 04 . 04

I Dalarna finns två av Sveriges mest producerande vindkraftparker enligt den nationella driftuppföljningen Vindstat. Vindkraftverken på Högtjärnsklack utanför Garpenberg i Hedemora kommun och på Tavelberget norr om Linghed i Falu kommun hör till de effektivaste

Vindpeng ger stöd till utegym, hembygdsförening och lanthandel

2015 . 05 . 25

Jakob Ebner Intresseföreningen framtid i Linghed och Niklas Lundaahl Dala Vind tillsammans med glada mottagare av vindpengen 2014 – Erik Hallberg Svärdsjö Hembygdsförening, Göran Vestlund Lingheds IF och Gerrit Van Vliet Lingheds Livs.   Tavelbergets vindkraftpark utanför