Prisjustering i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Dala Vindkraft Ek.f.

2014 var ett något svagare vindår än normalt. Även om vindkraften totalt sett i Sverige, tack vare utbyggnad, producerat mer el under 2014 än något år tidigare har det varit ett lite svagare vindår än normalt. Till och med november har föreningens verk producerat 23 782 MWh i år jämfört med 26 713 MWh under samma period förra året.

Lägre produktion i kombination med framför allt lägre priser på elcertifikat ger minskade intäkter i föreningen. För att säkerställa att värdet på andelarna i föreningen bevaras genomförs en mindre prishöjning på vindelen inför kommande år. Det nya priset från och med 1 januari 2015 är 25,5 öre per kWh exklusive moms, tidigare var priset 23,5 öre/kWh exklusive moms.

Läs mer om Dala Vindkraft Ekonomisk förening