Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Dala Vindkraft Ek.f.

Stämman äger rum: Onsdagen den 31:e maj 2017 kl 18.30 i Envikens sporthall.
Fika med smörgås finns från kl 17.30 i kafeterian i sporthallen.

Stämman behandlar föreningens elfte verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast 2017-05-26 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via e-post till info@dalavindkraft.se.

Under punkt 17 kommer två ärenden att behandlas, förslag till nya stadgar samt minskning av insatsernas storlek. Stämmohandlingar kommer att finnas på plats och kan även hämtas på hemsidan eller beställas från medlemsservice.

Stämman hålls i Enviken efter medlemmarnas framförda önskemål att få besöka vindkraftverken i Tavelberget. Dala Vind välkomnar till öppet hus i Tavelbergets vindpark från klockan 15.00 till 17.00.Då det är begränsat med parkeringsmöjligheter uppe vid Tavelberget behöver vi anmälan även till öppet hus för de som planerar att delta. Vägbeskrivning finns på hemsidan samt att beställa från medlemsservice.

Kallelse
Vägbeskrivning
Årsredovisning – Dala Vindkraft Ekonomisk förening 2016
Stadgar förslag
Stadgar antagna 2012-06-07
Presentation nya stadgar
Förslag till minskning av insatsbeloppens storlek