Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Dala Vindkraft Ek.f.

Stämman äger rum: Tisdagen den 22 maj 2018 kl 18.00 i Stiernhööksgymnasiets aula i Rättvik. (Vägbeskrivning se bifogad kallelse).

Fika med smörgås finns från kl 17.00 i kafeterian utanför aulan.

Stämman behandlar föreningens tolfte verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast 2018-05-16 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via e-post till info@dalavindkraft.se Stämmohandlingar kommer att finnas på plats och finns även att rekvirera via medlemsservice och hemsidan.

Kallelse
Årsredovisning – Dala Vindkraft Ekonomisk förening 2017