Information till Dig som medlem i Dala Vindkraft

Dala Vindkraft Ek.f.

Vindandelar – bra för både klimat och plånbok

I dagens klimatoro är en av lösningarna att ersätta fossil elproduktion med förnybar. Vindkraft är en av de stora produktionskällorna nu och i framtiden. Som medlem i Dala Vindkraft Ekonomisk förening ger du klimatet en bättre chans.

Elpriserna på marknaden har successivt ökat under det senaste året och när vi i styrelsen skulle göra en budget för 2019 så ledde det till en positiv slutsats. Föreningen har ett överskott av elproduktion som vi säljer. Då priset nu har varit högre så får föreningen en större intäkt som gör att vi kan sänka priset på VindEl till dig som medlem. Från 1 januari 2019 har vi därför sänkt priset från 32,5 öre/kWh exkl moms till 30 öre/kWh exkl moms. Det gör att dina vindandelar blir en ännu mer lönsam affär än tidigare. (Se gärna vår lönsamhetskalkyl på vår hemsida www.dalavind.se.)

Vindandelar till salu

Vindandelar efterfrågas allt oftare och föreningen har andelar till salu så om du eller dina vänner är intresserade så är det bara att höra av sig. Kontakta då vår medlemsservice info@dalavindkraft.se eller 0248-48 80 55.

Elhandelsfakturan från Dalakraft

Dalakraft har bytt sitt datasystem och tyvärr har det medfört försenade fakturor, men vi har stora förhoppningar om att fakturorna kan vara på väg ut till våra medlemmar inom kort.

För vidare information se www.dalakraft.se.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Sverker Ericsson

Ordförande i Dala Vindkraft Ekonomisk Förening