Förnybar el på lika villkor!

Dala Vindkraft Ek.f.

I dag startar en rad aktörer, inkluderat Dala Vindkraft Ekonomisk förening, en namninsamling med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion.

Bakom denna insamling står följande organisationer:

100% förnybart
Sveriges Vindkraftförening
Solkompaniet
Greenpeace
OX2:s vindkraftskooperativ
Dala Vindkraft Ekonomisk förening
Telge Energi
Telge Energi Vind Ekonomisk Förening
Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening
Sveriges Vindkraftkooperativ

För mer information, kontakta:

Sverker Ericsson, ordförande
0248-48 80 48
sverker.ericsson@dalavindkraft.se