Dala Vindkraft är ett av Sveriges största vindkraftkooperativ

Dala Vindkraft Ek.f.

Dala Vindkraft Ekonomisk Förening är idag landets näst största vindkraftkooperativ med sina totalt 27000 sålda vindkraftsandelar.

Föreningens syfte är att producera och leverera el till självkostnadspris för sina medlemmar och andelsägare.

Vill du ha egenproducerad hållbar el till självkostnadspris? Läs mer om Dala Vindkraft Ekonomisk förening och vindandelar här.