Återbetalning av medlemsinsatser i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Dala Vindkraft Ek.f.

Som medlem i Dala Vindkraft Ekonomisk förening så kommer du i februari 2018 erhålla en del av tidigare inbetald medlemsinsats.

Bakgrunden till denna utbetalning är att föreningsstämman den 31/5 2017 beslutade att insats-beloppens storlek skall minskas.

Du väljer själv hur du vill ha återbetalningen och registrerar valet på denna sida:

http://dalavind.se/aterbetalning/insatser/

Om vi inte hör något från dig så utbetalas pengarna till tidigare uppgivet kontonummer och saknas kontonummer så sker utbetalningen via utbetalningskort.

Återbetalningen innebär ingen förändring i ditt innehav av vindandelar. Antalet vindandelar är desamma som tidigare och ger dig fortsatt vindel till självkostnadspris med 1 000 kWh per andel (100 kWh/andel i Högtjärnsklack).