Vindpeng

Dala Vind har byggt 5 st vindkraftverk på Tavelberget, norr om Linghed i Falu Kommun. Idén om vindkraft på Tavelberget kom från en studiecirkel i Linghed som handlade om förnyelsebar energi.

Förutom att möjliggöra lokalt ägande via Dala Vindkraft Ekonomisk förening vill Dala Vind ge ett frivilligt ekonomiskt bidrag till fortsatt utveckling i Linghed. Dala Vind kallar detta bidrag för Vindpeng.

Kriterier för ansökan:

  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Linghed och bidrar till en hållbar utveckling av Linghed.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot Dala Vinds intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.

 

Tider

Senaste ansökningsdag 30 oktober.

Beslut om tilldelning senast 28 februari

Utbetalning senast 31 maj

Ansökningshandlingar