Vindpeng

Vid Hunflens vindkraftspark finns två föreningar där vindpeng finns att söka. Nedan finns information gällande de olika föreningarnas vindpeng.

Äppelbovind:

Vindpeng från Äppelbovind utgår med 5000 kronor per år förutsatt att föreningens ekonomi tillåter det. Föreningar som ansöker om vindpeng ska ha sin verksamhet i det som räknas som Äppelbo gamla socken.

Vindela:

Vindpeng från Vindela utgår med 10 000 kronor per år, förutsatt att föreningens ekonomi tillåter det. Ideella föreningar med verksamhet i Äppelbo gamla socken kan ansöka om vindpeng från Vindela.

Senaste ansökningsdag är 31 oktober året innan utdelande av vindpeng gäller för båda föreningarna.

Utdelning sker i januari året efter ansökan.

Ansökningshandlingar