Högtjärnsklack, Hedemora

Högtjärnsklack

Under sensommaren 2012 restes de sju vindkraftverken på höjderna ett par kilometer nordost om Garpenberg i Hedemora kommun. Drifttagningen skedde under perioden 7 – 19:e september.

Fakta
Fabrikat/Typ: Vestas V100 1,8 MW
Navhöjd: 95 meter
Rotordiameter: 100 meter
Startvind: 3,0 m/s
Märkvind (maxeffekt): 12 m/s
Stoppvind: 20 m/s

Ägarförhållanden
Verk Nr 1: ”Heidi”, Hedemora Energi AB
Verk Nr 2: ”Adela”, AB Hedemorabostäder (50%) och Hedemora kommunfastigheter AB (50%)
Verk Nr 3: ”Hulda”, Hedemora Kommun (60%) och Hedemora kommunfastigheter AB (30%) och Hedemora Energi AB (10%)
Verk Nr 4: ”Roy”, Dala Vind AB
Verk Nr 5: ”Tord”, Dala Vind AB
Verk Nr 6: ”Dagny”, Orsa Besparingsskog (50%) och Dala Vindkraft EF (50%)
Verk Nr 7: ”Åsa”, Dala Vind AB

Dala Vind AB har driftansvar för samtliga vindkraftverk på Högtjärnsklack.

 

Välkomstskylt vid infart till vindparken

skylt-fakta-infart-hogtjarnsklack

 

Mer information om Högtjärnsklack