Byråsen, Malung

Byråsen

I oktober 2007 togs två vindkraftverk i drift på Byråsen i Malung-Sälens kommun.

Fabrikat/Typ: Vestas V80 2,0 MW
Navhöjd: 80 meter
Rotordiameter: 80 meter
Startvind: 3,0 m/s
Märkvind (maxeffekt): 12 m/s
Stoppvind: 25 m/s

Ägarförhållanden:
Verk Nr 1: ”Marika”, Dala Vind AB
Verk Nr 2: ”Viola”, Dala Vindkraft Ekonomisk förening.

Dala Vind AB sköter driften på bägge vindkraftverken på Byråsen.

Vindkraftverken ställdes ner effektmässigt till max 1,5 MW den 1 april 2016.

Produktionsdata för vindkraftverken på Byråsen