Styrelse

Namn Roll i Dala Vinds styrelse Arbetsplats
Erik Ling Ordförande Västerås Stift Skog, VD
Mats Bengtsson Vice ordförande Dalakraft, VD
Ulf Andersson Ledamot Älvdalens Besparingsskog, skogsförvaltare
Lars Larsson Ledamot Borlänge Energi, VD
Leif Hilldor Ledamot Transtrands Besparingsskog, vice ordförande
Kjell Jansson Ledamot Malungs Elverk, VD
Stefan Josefsson Ledamot Egen företagare