Styrelse

Namn Roll i Dala Vinds styrelse Arbetsplats
Erik Ling Ordförande Västerås Stift Skog, VD
Mats Bengtsson Vice ordförande Dalakraft, VD
Ulf Andersson Ledamot Älvdalens Besparingsskog, skogsförvaltare
Anders Goop Ledamot Borlänge Energi, avdelningschef
Leif Hilldor Ledamot Transtrands Besparingsskog, vice ordförande
Kjell Jansson Ledamot Malungs Elverk, VD
Stefan Josefsson Suppleant Egen företagare
Bengt Östling Suppleant Dala Energi, VD
Joakim Myhrman Suppleant Orsa Besparingsskog, skogsförvaltare