Tavelberget etapp 2, Linghed

Dala Vind driftsatte under våren 2016 ytterligare ett vindkraftverk på Tavelberget. Övertagandet från leverantören skedde den 30 juni 2016. Mer information om Tavelberget finns under Vindkraftverk i drift.