Riskebo, Hedemora

Dala Vind AB har lämnat in en tillståndsansökan om uppförande och drift av högst 7 vindkraftverk på fastigheten Born 1:6, Hedemora kommun, Dalarnas län.

Området för vindpark Riskebo är beläget söder om E16 ca 1,5 km väster om Ängelsfors. Avståndet till Långshyttan i söder är ca 8,2 km och Hofors i öster ca 9 km.

Under hösten 2014 har samråd skett dels med Hedemora kommun 2014-10-07 och allmänhet 2014-10-08.

Fullmäktige i Hedemora Kommun beslutade den 23 september 2016  att godkänna etableringen.

Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation arbetar nu vidare med tillståndsprövningen och beslut beräknas under våren 2017.

karta-riskebo

Dokument

Samrådsunderlag Riskebo vindpark

Projektbeskrivning Riskebo vindpark

Kontakter

Projektledare Erik Aretorn tel. 023-48 80 95, mail: erik.aretorn@dalavind.se
Projektstöd Niklas Lundaahl, tel. 023-48 80 65, mail: niklas.lundaahl@dalavind.se