Riskebo, Hedemora

Dala Vind AB har 2018-03-02 erhållit laga kraft vunnet tillstånd att uppföra och driva högst 7 vindkraftverk på fastigheten Born 1:6, Hedemora kommun, Dalarnas län.

Området för vindpark Riskebo är beläget söder om E16 ca 1,5 km väster om Ängelsfors. Avståndet till Långshyttan i söder är ca 8,2 km och Hofors i öster ca 9 km.

Under hösten 2014 har samråd skett dels med Hedemora kommun 2014-10-07 och allmänhet 2014-10-08. Fullmäktige i Hedemora Kommun beslutade den 23 september 2016  att godkänna etableringen. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation gav miljötillstånd för projekt Riskebo i juni 2017. Beslutet överklagades i Mark och miljödomstolen som avslog överklagan februari 2018.

Vindmätning med mast pågår i projektområdet fram till sommaren 2019. Beräknad byggstart 2020-2021.

karta-riskebo

Dokument

Samrådsunderlag Riskebo vindpark

Projektbeskrivning Riskebo vindpark

Kontakter

Projektledare Erik Aretorn tel. 023-48 80 95, mail: erik.aretorn@dalavind.se
Projektstöd Niklas Lundaahl, tel. 023-48 80 65, mail: niklas.lundaahl@dalavind.se