Fjällberget, Ludvika

Dala Vind har på uppdrag av Prästlönetillgångar i Västerås Stift (PLT) utvecklat och tagit fram tillstånd för en vindpark med tre vindkraftverk på PLTs egen mark på Fjällberget utanför Grängesberg, söder om Stenas vindpark.

Tillstånd beviljat för tre verk mars 2014. Beslutet överklagades av en privatperson.

Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt avslog överklagan den 16 december 2014.

Ärendet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd beviljades inte och tillståndet vann därmed laga kraft den 15 april 2015.

Prästlönetillgångar i Västeråsstift har sålt miljötillståndet till Stena Renewable som ska bygga tre stycken Vestas V136 om 3,6MW. Vindkraftverken beräknas tas i drift under hösten 2019.