Fageråsen, Malung

Dala Vind har under december 2014 lämnat in sista kompletteringen för Tillståndsansökan till Länsstyrelsen i Dalarnas Län för uppförande av 34 vindkraftverk fördelat på 5 höjdområden sydväst om Malung i Malung-Sälen kommun.

Dala Vind lämnade under december 2012 in Tillståndsansökan till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD). Sista kompletteringen inlämnades december 2014.  Området har från ursprunglig ansökan minskats under kompletteringsprocessen genom att Digerberget har utgått ur projektet. MPD har nu godkänt ansökan och den kungjordes den 11 februari 2015.

Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun kungjorde sitt godkännande av projektet 2015-05-25.

Dala Vind har i december 2015 lämnat in bemötanden på de yttranden som inkommit i samband med kungörelsen. I näst skede kommer MDP att fatta beslut.

Projektet avser vindkraftanläggningar på Brändberget, Skördrisberget, Fageråsen, Torråsen och Tranuberget.

karta-fagarasen-1502xx

Dokument

Projektbeskrivning för Fageråsen kan laddas ner här

Kontakter

Projektledare Niklas Lundaahl, tel. 023-48 80 65, mail: niklas.lundaahl@dalavind.se
Projektstöd Anki Gustafsson tel. 0280 48 80 19, mail: anki.gustafsson@dalavind.se