Fageråsen, Malung

Dala Vind har 2018-05-30 erhållit laga kraft vunnet tillstånd att uppföra 34 vindkraftverk fördelat på 5 höjdområden sydväst om Malung i Malung-Sälen kommun.

Dala Vind lämnade under december 2012 in Tillståndsansökan till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD). MPD godkände ansökan efter kompletteringar och den kungjordes februari 2015. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun gav sitt godkännande av projektet maj 2015. Tillståndet överklagades i två steg, till Mark och Miljödomstolen och slutligen till Mark och Miljö överdomstolen som gav prövningstillstånd och där fastställde MPD’s beslut om tillstånd.

Arbeten med framtagande av linjekoncession för elnät har startats upp under hösten 2018. Fortsatt vindmätning kommer att ske i området under 2019.

Projekt Fageråsen avser vindkraftanläggningar på delområdena Brändberget, Skördrisberget, Fageråsen, Torråsen och Tranuberget.

karta-fagarasen-1502xx

Dokument

Projektbeskrivning för Fageråsen kan laddas ner här

Kontakter

Projektledare Niklas Lundaahl, tel. 023-48 80 65, mail: niklas.lundaahl@dalavind.se
Projektstöd Anki Gustafsson tel. 0280 48 80 19, mail: anki.gustafsson@dalavind.se