Om Dala Vind AB

Dala Vind AB bildades våren 2006 med syftet att möta en växande efterfrågan på ny förnybar elproduktion. Ambitionen är att i första skedet förse Dalarna med vindkraft på bra lägen, att behålla kraftverken i lokalt ägande och att kunna ge sina delägare tillgång till miljövänlig förnybar el till ett attraktivt pris.  Idag jobbar Dala Vind AB med vindkraftprojekt över hela Sverige. 

Företaget projekterar och bygger vindkraftparker för egen ägo, till försäljning eller i samarbete med externa uppdragsgivare. Dala Vind AB har också driftansvar av vindkraftverk och vindkraftparker, både i egen ägo och på uppdrag av andra ägare.

Bakom bolaget står ett antal energibolag i Dalarna, flera av regionens skogsbolag och näringslivet samt ett par privatpersoner.

 • Prästlönetillgångar i Västerås Stift
 • AB Borlänge Energi
 • Malungs Elverk AB
 • Dalakraft AB
 • Älvdalens besparingsskog
 • Särna-Idre besparingsskog
 • Transtrands besparingsskog
 • Lima besparingsskog
 • Falu Energi & Vatten AB
 • Dala Energi AB
 • Orsa besparingsskog
 • Skistar AB
 • Smedjebacken Energi AB
 • Hedemora Energi AB
 • Envikens Elkraft ekonomisk förening
 • Hamra Kraft AB
 • Privata investerare (2 st)

Ladda ner faktablad om Dala Vind AB