Kategori: Dala Vind AB

Optionsavtal med Arise

2017 . 12 . 22

Dala Vind har 2017-12-22 ingått ett optionsavtal med Arise att avyttra projektet Enviksberget. Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi för maximalt 10

Vindpengen 2016 utdelad

2017 . 08 . 19

Fredag 18 augusti invigdes den nya ridbanan i Linghed, ett evenemang som lockade ett 60-tal intresserade. I samband med invigningen passade delägarna i Tavelbergets vindpark

Dala Vind skänker 45 000 kr till föreningslivet i Linghed

2017 . 08 . 16

Fredagen den 18 augusti delar Dala Vind ut den årliga ”vindpengen” till tre olika föreningar i samband med invigningen av ridbanan i Linghed. Dala Vind

Niklas Lundaahl efterträder Kjell Jansson som VD för Dala Vind AB

2016 . 09 . 14

Niklas Lundaahl tar över som VD för Dala Vind AB efter årsskiftet. Nuvarande VD Kjell Jansson, som valt att trappa ned, kommer att fortsätta i

Vindpengen 2016 gick till hästsport, friluftsliv och ny teknik till dagverksamheten Lyckoträffen

2016 . 06 . 02

Idag delade delägarna i Tavelbergets vindpark ut totalt 40.000 kronor till byborna i Linghed som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark. Den största delen gick till

Dags för utdelning av vindpengen 2016

2016 . 05 . 17

Lördagen den 4:e juni är det återigen dags att under Linghedsdagen dela ut vindpengen från Tavelbergets Vindpark till de lyckliga mottagarna av det ekonomiska bidraget