Återbetalning av medlemsinsatser i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Just nu håller vi på att sammanställa de val som inkommit. Vill ni göra någon förändring kan ni kontakta medlemsservice på tfn 0248 48 80 55.


Vänliga hälsningar

Dala Vindkraft Ekonomisk förening